© 2019 by Tori (Thailand) Co., Ltd

สีสำหรับ ซิปโลหะ #3

colour for Metal zipper #3

**สีของจริงอาจมีการแตกต่างจาก สีบนแหล่งอื่นๆได้เล็กน้อย**

3metalall.png