© 2019 by Tori (Thailand) Co., Ltd

สีสำหรับ ซิปโลหะ #4

colour for Metal zipper #4

**สีของจริงอาจมีการแตกต่างจาก สีบนแหล่งอื่นๆได้เล็กน้อย**

4metalall.png