© 2019 by Tori (Thailand) Co., Ltd

สีสำหรับ ซิปพลาสติก

colour for plastic zipper

**สีของจริงอาจมีการแตกต่างจาก สีบนแหล่งอื่นๆได้เล็กน้อย**

plastic all.png